DuraDeck är riktigt solida körplattor, i härdat plastmaterial med unika egenskaper. Plattorna, som tål ett  statisk tryck på upp till 80 ton/dm2, levereras i standarddimension på 122cm x 244cm x 1,5 cm och väger endast 39 kg.

Förutom en enorm bärförmåga är DuraDeck väderbeständig och tål både extrem kyla och värme. DuraDeck har testats för + / - 40 grader celcius, utan att påverka kvaliteten.

DuraDeck-plattorna är extremt hållbara och utformade för upprepad användning. Mattorna splittras inte, spricker inte och delas inte. DuraDeck är extremt hållbara och flexibla.

Duradeckplattorna är kemisk- och vädertåliga och innehåller UV-tillsatser för att förebygga skador och materialutmattning vid exponering för solljus.

DuraDeck levereras med 7 års garanti!

 

truck duradeck 2


Öka framkomligheten och det fasta markskyddet.

Exempel på underlag, där Multiarenas körplattor gör sitt jobb väl, kan vara:

 • Gräsmattor, parker och trädgårdar
 • Idrottsarenor och sporthallar
 • Asfalt, gatsten, sand och grus
 • Strandzoner
 • Torra områden och nationalparker
 • Skogsmark
 • Torv och kärr

 

 

Andra användningsområden

Många framhäver också DuraDeck som utomordentliga arbetsmattor för tillfällig lagring av jord, vid till exempel, borrning och grävning.
DuraDeck förhindrar lerbildning oavsett var de läggs. Lämpar sig därför utmärkt på alla områden där människor och djur går.

machine duradeck 2


DuraDeck på våt mark

Det rekommenderas att lägga ut en sammanhängande area av körplattor, när man använder armeringsjärn. Varje matta har prefarbriserade hål, som gör seriekoppling enkel, både i längd- och breddriktning. För det behövs inga vertyg. Resultatet blir en sammanhängande, solid körbana eller arbetsplattform.

Hur mycket plattorna kan belastas beror på underlagets kvalitet och konsistens.

 

 


Utmärkt driftsekonomi

 • Lång livslängd
 • Mindre maskinslitage på ramar och drivlinor
 • Betydligt färre bärgningar
 • Mindre efterarbete
 • Förbättrar företagets konkurrenskraft
 • Egna uthyrningsmöjligheter